Tag : Nature

ARAI Hill (Vetal Tekdi) Never Stops Surprising

It’s almost like a treasure hunt when you are birding on ARAI Hill or Vetal Tekdi. I have been there many times and I can assure you, as a bird

काही गोष्टींना खरच “वय” नसतं!

माझ्या भावनाच्या काही विचित्र अवस्था आहेत.. आधी प्रश्न, मग त्याचं उत्तरं शोधण्याची धडपड, मग थोडे मी आणि थोडे लोकांनी उभे केलेले अडथळे, त्यावर येणारा राग, फार राग येऊन होणारा निरुपाय, निरुपायाने

Skip to toolbar